MED-håndbogen for regionerne

Håndbogen om medbestemmelse og medindflydelse giver klar information om de krav og regler, der gælder for medarbejdernes repræsentanter og for MED-systemet i regionerne. MED-håndbogen er revideret på baggrund af OK-15 og OK-18.

MED-håndbogen indeholder rammeaftalen på RLTN’s område om medindflydelse og medbestemmelse med RLTN’s og Forhandlingsfællesskabets fælles vejledning samt de til rammeaftalen tilhørende protokollater mv.

MED-håndbogen kan ikke bestilles i trykt version.
Download håndbogen her.