Kontakt

Har I som medarbejderrepræsentant i MED-hovedudvalg eller ansat/valgt i en (lokal) faglig organisation spørgsmål til MEDsamarbejdet eller behov for kommentering af udkast til en lokal MED-aftale kan i skrive en mail til: kontakt@MEDsamarbejdet.dk eller rette henvendelse til en jeres repræsentanter i arbejdsgruppen:

Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA, skni@foa.dk
Lars Kehlet Nørskov, OAO, lkn@oao.dk
Hans Jessen, SHK, hje@dsr.dk
Steen Clausen, DLF, scla@dlf.org