MED-aftalen | Vejledninger og publikationer

MED-håndbogen for KL

Håndbogen om medbestem-melse og medindflydelse giver klar information om de krav og regler, der gælder for med-arbejdernes repræsentanter og for MED-systemet i kommu-nerne. MED-håndbogen er revideret på baggrund af OK-15.

MED-håndbogen for regionerne

Håndbogen om medbestem-melse og medindflydelse giver klar information om de krav og regler, der gælder for medarbejdernes repræsen-tanter og for MED-systemet i regionerne. MED-håndbogen er revideret på baggrund af OK-15 og OK-18.

Værd at vide om MED

Pjecen er primært henvendt til medlemmer af et MED-hovedudvalg. Repræsentanter i MED-udvalg på et underliggende niveau og andre interesserede vil også kunne drage nytte af den information om MED-systemet, som pjecen formidler.

Den danske model MED i kommunerne

Tekst...