Trivsel og arbejdsmiljø

Aftale om trivsel og sundhed

Aftalen om trivsel og sundhed har til formål at skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen, at styrke grundlaget for kommunernes forebyggelses- og fastholdelsesindsats og at skabe grundlag for at nedbringe sygefraværet.

Retningslinje for APV handlingsplaner

Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV). APV’en skal ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v., som har betydning for arbejdsmiljøet, dog senest hvert tredje år.

Retningslinjer om arbejdsbetinget strees

MED-hovedudvalget skal ifølge Aftale om trivsel og sundhed sikre, at der i kommunen aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress.