Om MEDsamarbejdet

MEDsamarbejdet er et fællesskab, som på alle organisationers vegne er forbindelsesled mellem medarbejderrepræsentanterne i MED-hovedudvalget og organisationerne.

MEDsamarbejdet forestås af centrale repræsentanter fra de tre valggrupper i MED, Valggruppe A (tidligere AC-valggruppe), Valggruppe B (tidligere LO-valggruppe) og Valggruppe C (tidligere FTF-valggruppe), bestående af en konsulent fra hver af de fem grupper (FOA, OAO, SHK, FK-K og AC). MEDsamarbejdet sekretariatbetjenes af Forhandlingsfællesskabet.

MEDsamarbejdet afholder netværksmøder, temadage, budgetkonsultationer og en årlig MED-konference for medarbejderrepræsentanter.

MEDsamarbejdet bidrager til at skabe og understøtte netværk vedrørende MED mellem:

  • Medarbejderrepræsentanter på tværs af regioner/kommuner
  • Organisationsrepræsentanter på tværs af organisationer
  • Medarbejder- og organisationsrepræsentanter

MEDsamarbejdet bidrager desuden med viden og inspiration til arbejdet i MED, så medarbejdersiden i videst muligt omfang optræder i fællesskab i MED-udvalgene og derved opnår større indflydelse.

MEDsamarbejdet giver medarbejderrepræsentanterne et netværk på tværs af kommuner/regioner samt mulighed for fælles sparring på vegne af alle organisationer.

Herudover giver MEDsamarbejdets konsulenter daglig sparring til medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalgene samt de (lokale) faglige organisationer, og der udarbejdes en lang række skriftlige materialer i MEDsamarbejdet. Endelig gennemlæser og kommenterer vi udkast til lokale MED-aftaler.