Valg og udpegning til MED

Oversigt over valggrupper

Her finder du en oversigt over hvilke organisationer og dermed faggrupper der hører til hvilke valggrupper.

Udpegning til MED-hovedudvalget

Her finder du information om ændringen af valggruppernes navne og nye postkasser til udpegning i MED-systemet og forhandlingsorganer.

Valg og udpegning af medarbejderrepræsentanter i MED

Her kan du finde en gennemgang af alle valg og udpegninger til MED-systemet, samt en oversigt over de principper, der skal anvendes til fordelingen af pladserne mellem valggrupperne.
Her er ligeledes beskrevet, hvordan man vælger arbejdsmiljørepræsentanter, hvordan man kan vælge næstformand, osv.