Valg og udpegning til MED

Valg og udpegning af medarbejderrepræsentanter i MED

Her kan du finde en gennemgang af valg og udpegninger til MED-systemet samt en oversigt over de principper, der skal anvendes til fordelingen af pladserne mellem valggrupperne.
Her er også beskrevet, hvordan man vælger arbejdsmiljørepræsentanter og næstformand.

Udpegning til MED-hovedudvalget

Her finder du information om udpegning til MED og om postkasserne, der skal bruges ved udpegning i MED-systemet og forhandlingsorganer.

Oversigt over valggrupper

Her finder du en oversigt over hvilke organisationer og dermed faggrupper der hører til hvilke valggrupper.