image_pdfPrint eller gem siden som pdf

Udpegning til MED-hovedudvalget

Valggrupperne i MED

Udpegning eller valg af medarbejderrepræsentanter i MED baseres på de tre valggrupper A, B. og C.

Valggrupperne er en uændret videreførelse af de tre tidligere hovedorganisationsgrupper. Det er kun navnene på valggrupperne, der er ændret, og det har derfor ingen konsekvens for de indgåede MED-aftaler i kommunerne og regionerne.

Baggrunden for ændringen af valggruppernes navne er, at LO og FTF i 2019 blev sammenlagt og nu hedder FH

Valggrupperne er:

Valggruppe A – (tidligere Akademikerne (AC))
Valggruppe B – (tidligere LO)
Valggruppe C – (tidligere FTF)
Fordelingen af overenskomstgrupper mellem de 3 valggrupper er nøjagtig svarende til de hidtidige valggrupper.

En oversigt over hvilke overenskomstgrupper, der hører til i de tre valggrupper, kan findes på MEDsamarbejdets hjemmeside.

Postkasserne til udpegning

Når der skal ske udpegning til af medarbejderrepræsentanter i MED eller nedsættes forhandlingsorgan til genforhandling af den lokale MED-aftale, skal anmodning sendes til de tre postkasser:

Valggruppe A – udpegning@valggruppeA.dk

Valggruppe B – udpegning@valggruppeB.dk

Valggruppe C – udpegning@valggruppeC.dk

Herefter vil der blive givet besked til de lokale organisationer, som har ansvaret for udpegningen i den pågældende kommune eller region.

Når der er sket udpegning, bedes oplysninger om de udpegede medarbejderrepræsentanter og suppleanter (navn, organisation og mailadresse) sendt til oao@oao.dk, så oplysningerne kan opdateres på MED-danmarkskortet.