Udpegning til MED-hovedudvalget

Kendte valggrupper med nye navne

Som bekendt blev LO og FTF i 2019 sammenlagt og hedder nu FH. I den forbindelse har der været rejst
tvivl om, hvorvidt det får en konsekvens for de 3 valggrupper i MED-systemet – det gør det ikke!
De 3 valggrupper er aftalt i forbindelse med indgåelsen af MED-rammeaftalen i 1996, og havde sit
udgangspunkt i de daværende 3 hovedorganisationer.
Forhandlingsfællesskabet har drøftet valggruppestrukturen på medarbejdersiden i MED-systemet. Det
er besluttet, at der fortsat er 3 valggruppe, der dog skifter navn til hhv. A, B og C.
Ændringen er udelukkende en ændring af valggruppernes betegnelser. Det har derfor ingen konsekvens
i forhold til de indgåede MED-aftaler i kommunerne og regionerne. Ligesom der heller ikke vil
skulle gennemføres nyvalg/nyudpegning af medarbejderrepræsentanter til MED-udvalgene med baggrund i
ovenstående.

Valggrupperne vil derfor fremover blive benævnt:

Valggruppe A – (tidligere Akademikerne (AC))
Valggruppe B – (tidligere LO)
Valggruppe C – (tidligere FTF)
Fordelingen af overenskomstgrupper mellem de 3 valggrupper er nøjagtig svarende til de nuværende
valggrupper. Der vedlægges en oversigt over, hvilke overenskomstgrupper der hører hjemme i de 3
valggrupper.

Postkasserne til udpegning skifter derfor også navn som følger:

Valggruppe A – udpegning@valggruppeA.dk

Valggruppe B – udpegning@valggruppeB.dk

Valggruppe C – udpegning@valggruppeC.dk

I forbindelse med udpegning til MED-hovedudvalget eller til nedsættelse af et forhandlingsorgan skal vi
derfor bede om, at anmodningen fremsendes til de 3 ovenstående mailadresser.

Herefter vil der blive givet besked til de lokale organisationer, som har ansvaret for udpegningen
i den pågældende kommune eller region.