Hovedudvalgets særlige rolle

Funktionsbeskrivelse for en næstformand i et HovedMED

På baggrund af dialog med en række næstformænd er der andsmøderne i oktober 2010 blev det drøftet hvilke opgaver en næstformand varetager i et Hovedudvalg.

MED-hovedudvalgets opgaver

Hovedudvalget har en særlig rolle i det lokale MED-system. Når den lokale MED-aftale er indgået, nedlægges forhandlingsorganet. Hovedudvalget har herefter ansvaret for den lokale MED-aftale.

Spørgsmål og svar om MED-hovedudvalg

På denne side har vi samlet en række spørgsmål og svar, som vi har fået om arbejdet i MED-hovedudvalget. Listen er ikke udtømmende.