image_pdfPrint eller gem siden som pdf

Funktionsbeskrivelse for en næstformand i et HovedMED

På baggrund af dialog med en række næstformænd er der andsmøderne i oktober 2010 blev det drøftet hvilke opgaver en næstformand varetager i et Hovedudvalg.

Nedenfor et oplistet en bruttoliste over de opgaver som blev fremført – alene til inspiration.

A. Opgaver i Hovedudvalget

 • Ansvarlig for sammen med formanden at udarbejde en dagsorden til møderne.
 • Næstformand leder MED-møderne ved formandens forfald.
 • Ansvarlig for introduktion af nye medarbejderrepræsentanter til Hovedudvalget.
 • Arbejde for at sikre den bedst mulig dialog og samarbejde såvel blandt medarbejderrepræsentanter i HU som i forhold til ledelsesrepræsentanter i HU.
 • Hvis referater ikke godkendes på mødet, godkendes de af formand/næstformand inden udsendelse.
 • Næstformanden skal sikre at arbejdsmiljøet inddrages i arbejdet.
 • Sikre udpegning af medarbejderrepræsentanter i Ad Hoc-udvalg og have styr på arbejdsgrupper med status og deadlines.
 • Sørge for at mødets resultater kommunikeres ud.
 • Planlægning af temadage og internat for HOU.
 • Kontakten til politikerne – sikre at de ved, at MED er vigtig.
 • Deltager (måske) i budgetseminarer og særlige møder.
 • Løbende samarbejde mellem møderne – typisk kommunaldirektør/HR-chef + HU-sekretær + politisk niveau.

B. Opgaver udenfor selve Hovedudvalget

 • Fungere som mødeleder under formøderne.
 • Fungere som mødeleder i kontaktudvalget.
 • Ansvarlig for indkaldelse af medarbejderrepræsentanterne ved særlige behov udover de ordinære møder i HU.
 • Næstformand i HovedMED + resten af medarbejderrepræsentanterne i HovedMED mødes med næstformænd i forvaltningernes udvalg som et formøde til Hovedudvalget.
 • Er kontakten til kontaktudvalget og sikrer kontaktgruppemøder og åbne formøder til HU i forhold til grupper, der ikke er direkte repræsentanter i HU.
 • Indkalder medarbejdersiden i HU og lokale MED-næstformænd til dialogmøde.
 • Har kontakt til FTR-gruppen.

C. Opgaver i øvrigt som central kontaktperson

 • Kontaktperson til FH – AC og i den forbindelse at være den ansvarlige for at videresende mails, informationer etc.
 • Være i dialog med FH – AC – sparring m.v.
 • Næstformanden er nogle steder ude og byde velkommen på introduktionskurser for nyansatte og fortælle om MED-systemet.
 • Indleder på grunduddannelsen til MED.
 • Samarbejder med repræsentanter i andre kommuner.