image_pdfPrint eller gem siden som pdf

MED-konferencer 2023 – frisættelse og afbureaukratisering.

Frisættelse og afbureaukratisering står højt på den politiske dagsorden. Meget tyder på, at mange kommuner og regioner kommer til at arbejde (mere) med dette som en del af løsningen på de udfordringer, som kommunerne og regionerne står i. Det offentlige arbejdsmarked er presset, og der skal findes de rette løsninger, som afhjælper presset.

MED-udvalgene har en vigtig rolle i denne proces.
På MED-konferencerne kom inspiration fra oplægsholdere og fra nogle små film om tre kommuner, der arbejder med frisættelse.

Frisættelse og afbureaukratisering, fakta, cases og muligheder

Som baggrund for konferencerne har MEDsamarbejdet udgivet en artikel om frisættelse og afbureaukratisering gennem tiderne. Artiklen er skrevet af professor Ulf Hjelmar VIVE.

Oplæg på konferencerne

På konferencerne kom en række dygtige eksperter med deres bud på og erfaringer med frisættelse og afbureaukratisering.
• Ulf Hjelmar, Professor, VIVE
• Pia Gjellerup, Direktør, Center for Offentlig–Privat Innovation
• Jørgen Grønnegård Christensen, Professor emeritus, Aarhus Universitet
• Mads Leth Jakobsen, Vicecenterleder, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Materialer til gruppedrøftelser

På konferencerne kunne deltagerne – i deres eget HovedMED – drøfte hvordan de kommer i gang med en proces om frisættelse.

Materialet kan bruges som inspiration – også for dem, der ikke deltog i konferencerne.

Film med konkrete erfaringer om frisættelse

MEDsamarbejdet har produceret nogle små film med konkrete erfaringer om frisættelse fra tre kommuner, der har indgået velfærdsaftaler og dermed er frisat fra lovgivning og kommunale regler. Det er

    • Plejehjemmet Skovgade i Middelfart,
    • Kildebjergskolen i Holbæk og
    • Børnehuset Klatretræet i Helsingør.

Her kan du se og downloade filmene

Anslag

Download videoen her. Under videoen klikker du på pilen og vælger opløsning.

Begyndelsen

Download videoen her. Under videoen klikker du på pilen og vælger opløsning.

Frihed i praksis

Download videoen her. Under videoen klikker du på pilen og vælger opløsning.

Regler eller kultur?

Download videoen her. Under videoen klikker du på pilen og vælger opløsning.

Læringer og håb for fremtiden

Download videoen her. Under videoen klikker du på pilen og vælger opløsning.