Indlæg af

Test af lyd og video

Lyd Listen to “Hvad skal vi med MED?” on Spreaker. Der er forskellige måder at indlejre lyd afhængigt af hvorfra vi har lydfilen. Herover et eksempel fra FOA. Video Det samme gør sig gældende for video. Hvordan videoen indlejres afhænger af hvor videoen kommer fra. Dette eksempel er videoen fra Facebook og indlejres som HTML […]

Hvad er et budget ? i regionerne

Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter og udgifter. Budgettet er et internt styringsredskab, men det har også en informationsmæssig opgave, idet regionens borgere, ansatte og andre har mulighed for at se, hvordan politikerne med budgettet har prioriteret regionens opgaver.

Hvad er et budget? – i kommunerne

Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og udgifter (eksempelvis social service). Budgettet er et internt styringsredskab, men det har tillige en informationsmæssig opgave, idet kommunens borgere, ansatte og andre har mulighed for at se, hvordan politikerne med budgettet har prioriteret kommunens opgaver.

Aftale om trivsel og sundhed

Aftalen om trivsel og sundhed har til formål at skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen, at styrke grundlaget for kommunernes forebyggelses- og fastholdelsesindsats og at skabe grundlag for at nedbringe sygefraværet.