Procedureretningslinje for drøftelse af kommunens budget

Procedureretningslinjen er en aftale om, hvordan og hvornår MED-systemet skal inddrages i forbindelse med budgetlægningen og opfølgningen på budgettet. I alle kommuner og regioner skal MEDhovedudvalget have aftalt procedureretningslinjer. Hvis I overvejer at ændre jeres procedureretningslinje, kan I finde inspiration og hjælp her.

Procedureretningslinje for omstillingsprojekter

Formålet med dette notat er, at give inspiration til hvordan en procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter kan se ud.

Procedureretningslinje for personalepolitik

Formålet med dette notat er, at give inspiration til hvordan en procedureretningslinje for kommunens personalepolitik, herunder ligestilling og kompetenceudvikling kan se ud.

Procedureretningslinjer

En procedureretningslinje er en aftale om, hvordan og hvornår MED-systemet skal inddrages.

Retningslinjer

I MED-systemet er der medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer. En retningslinje er en aftale, der er indgået i enighed i MED-systemet. Der er 3 forskellige slags retningslinjer.