image_pdfPrint eller gem siden som pdf

Procedureretningslinjer

En procedureretningslinje er en aftale om, hvordan og hvornår MED-systemet skal inddrages.

I kommunerne skal MED-hovedudvalget ifølge MED-rammeaftalens § 8, stk. 3 aftale tre retningslinjer for drøftelse af:

  1. budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold
  2. større rationaliserings- og omstillingsprojekter
  3. kommunens/regionens personalepolitik, herunder eksempelvis ligestilling, kompetenceudvikling mv.

I regionerne skal MED-hovedudvalget MED-rammeaftalens § 8, stk. 3 aftale fire retningslinjer for drøftelse af:

  1. budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold,
  2. regionens personalepolitik, herunder ligestillingspolitik,
  3. de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning,
  4. større rationaliserings- og omstillingsprojekter

Det er MED-hovedudvalgets opgave at nå til enighed om procedureretningslinjernes indhold. De er obligatoriske, hvilket betyder, at MED-hovedudvalget skal indgå en aftale på trods af eventuel uenighed i udvalget. Hvis der ikke kan opnås enighed om procedureretningslinjerne, kan de centrale parter (Forhandlingsfællesskabet og KL/RLTN) inddrages. De kan ikke opsiges og kan kun ændres ved enighed i det MED-udvalg, de er indgået i.

I den lokale MED-aftale kan det være aftalt, at der skal aftales procedureretningslinjer om andre emner. Til forskel fra de obligatoriske procedureretningslinjer kan de frivillige dog til hver en tid opsiges af parterne.

Procedureretningslinjerne skal gøre det klart hvilke niveauer i MED-systemet, der skal inddrages, hvornår og hvordan de skal inddrages. En tommelfingerregel er, at de ledelsesbeslutninger, der har indflydelse på arbejds- og personaleforhold, skal drøftes i MED-systemet på det niveau, hvor ledelsen har kompetencen til at træffe beslutning eller til at indstille beslutningen til det politiske niveau (rette niveau).

Procedureretningslinjerne skal være udformet skriftligt, så det fremgår klart for kommunens eller regionens medarbejdere, hvad der er aftalt. Det er en god idé at overveje, hvorvidt man vil have tre (fire) særskilte procedureretningslinjer, eller om man vil lave et samlet sæt af procedureretningslinjer. Fordelen ved at samle retningslinjerne er, at det kan skabe større sammenhæng i planlægningen af, hvornår og hvordan de forskellige emner drøftes i MED-systemet.

Det anbefales, at retningslinjerne fx vedlægges den lokale MED-aftale som bilag eller gemmes på en anden måde, så de er lette at finde frem.