Procedureretningslinje for drøftelse af kommunens budget

Procedureretningslinjen er en aftale om, hvordan og hvornår MED-systemet skal inddrages i forbindelse med budgetlægningen og opfølgningen på budgettet. I alle kommuner og regioner skal MEDhovedudvalget have aftalt procedureretningslinjer. Hvis I overvejer at ændre jeres procedureretningslinje, kan I finde inspiration og hjælp her.

Hvordan styrer Staten kommunernes økonomi?

På 5 minutter får du her et overblik over sammenhængen mellem…

Få indflydelse på budgettet i din kommune

Langt den største udgift i de kommunale budgetter er lønudgifter. Budgetterne er derfor helt afgørende for de vilkår, de ansatte arbejder under og i sidste ende for kvaliteten af opgaverne.

Få indflydelse på budgettet i din region

I forhold til kommunerne, hvor man har ét samlet budget, har man i regionerne i praksis 3 forskellige selvstændige budgetter for henholdsvis sundhed, regional udvikling samt social- og psykiatriområdet.

Hvad er et budget ? i regionerne

Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter og udgifter. Budgettet er et internt styringsredskab, men det har også en informationsmæssig opgave, idet regionens borgere, ansatte og andre har mulighed for at se, hvordan politikerne med budgettet har prioriteret regionens opgaver.

Hvad er et budget? – i kommunerne

Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og udgifter (eksempelvis social service). Budgettet er et internt styringsredskab, men det har tillige en informationsmæssig opgave, idet kommunens borgere, ansatte og andre har mulighed for at se, hvordan politikerne med budgettet har prioriteret kommunens opgaver.