image_pdfPrint eller gem siden som pdf

Organisationer i valggrupperne i MED

Valggruppe A

Djøf
DM – Dansk Magisterforening
Danske Fysioterapeuter
Ergoterapeutforeningen
Jordemoderforeningen
Forbundet Kultur og Information
Dansk Kiropraktor Forening
Dansk Mejeriingeniør forening (DMIF)
Dansk Psykolog Forening
Tandlægeforeningen
Ansatte Tandlægers Organisation
Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
JA (Jordbrugsakademikerne)
Konstruktørforeningen
Kommunikation og Sprog
Dansk Journalistforbund
Akademikere på lægemiddelområdet
Den Danske Landinspektørforening (DdL)
Ingeniørforeningen (IDA)
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)
Foreningen af Speciallæger
Yngre Læger
Præsteforeningen (Ddp)
Dansk Musikpædagogisk Forening

Valggruppe B

3F – Fagligt Fælles Forbund
Blik- og Rørarbejderforbundet
Dansk El-Forbund
FOA – Fag og arbejde
Fødevareforbundet NNF
HK Kommunal
Malerforbundet i Danmark
Dansk Metal
Serviceforbundet
Socialpædagogerne
Teknisk Landsforbund
Dansk Jernbaneforbund

Valggruppe C

BUPL – Forbundet for pædagoger og klubfolk
Danmarks Lærerforening
Dansk Formands Forening
Dansk Musiker Forbund
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Bioanalytikere
Danske Fodterapeuter
Danske Psykomotoriske Terapeuter
Danske Tandplejere
Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (DOBL)
DSL
Farmakonomforeningen
Frederiksberg Kommunalforening (FKF)
Gentofte Kommunalforening
HI – Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur- og Fritidssektoren
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
Kost- & Ernæringsforbundet
Radiograf Rådet
Uddannelsesforbundet