Hvem sidder i MED?

Medarbejderrepræsentanterne i MED-systemet vælges inden for de 3 valggrupper (hovedorganisationsgrupper).

Om valg og udpegning

MED-aftalerne i kommunerne og regionerne har bestemmelser om, hvordan medarbejderrepræsentanterne kan enten vælges eller udpeges til pladserne i MED-udvalgene.

Udpegning til MED-hovedudvalg

Sådan gør man, når der skal udpeges medarbejderrepræsentanter til MED-hovedudvalg.

Valg af medarbejderrepræsentanter til MED

Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter.