Det praktiske omkring MEDsamarbejdets aktiviteter

Aktiviteterne arrangeres af MEDsamarbejdet, der forestås af centrale repræsentanter fra de 3 valggrupper i MED (LO, FTF og AC).

Arrangementerne er åbne for alle medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg, men deltagerantallet er typisk begrænset til 35-45 for bedst mulig afvikling af dagene.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for de relevante arrangementer eller tilmeld dig med det samme på MEDsamarbejdets aktivitetskalender.

Til hvert arrangement udsendes der invitationer til alle medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg, som er registreret i hovedudvalgene på Danmarkskortet.

Hvis du eller repræsentanterne fra din kommune eller region ikke er korrekt angivet på Danmarkskortet, så send en mail med rettelser til oao@oao.dk.

Mødeudgifterne afholdes af MEDsamarbejdet. Til den årlige MED-konferencen opkræves der en deltagerpris. Der søges om tjenestefri uden løntræk og
MEDsamarbejdet yder ikke godtgørelse for løntræk.

Har du spørgsmål til praktiske forhold i forbindelse med arrangementerne er du velkommen til at kontakte MED-samarbejdets sekretariat på mail
kontakt@medsamarbejdet.dk