Næstformandsmøde (Ballerup) – 4. oktober 2022

Næstformandsmøde (Ballerup) – 4. oktober 2022

Beskrivelse:
35 35 people viewed this event.

De halvårlige næstformandsmøde om aktuelle emner i MED. Der kan deltage op til tre medarbejderrepræsen-tanter fra hver kommune/region, således at I repræsen- terer alle valggrupper.

33 pladser tilbage
 

Dato og tid

04-10-2022 kl. 09:30 til
15:30
 

Tilmeldingsfrist

20-09-2022

Del