Forhandling af lokale MED-aftaler

Forslag om genforhandling eller opsigelse af den lokale MED-aftale skal fremsættes i hovedudvalget. Genforhandling kan ske, når visse betingelser er opfyldt.

Spørgsmål og svar om MED-forhandlinger

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vi har fået om MED-aftalen. Listen er ikke udtømmende, men kan hjælpe dig lidt på vej.