Forhandling af lokale MED-aftaler

Forslag om genforhandling eller opsigelse af den lokale MED-aftale skal fremsættes i hovedudvalget. Genforhandling kan ske, når visse betingelser er opfyldt.

Spørgsmål og svar om MED-forhandlinger

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vi har fået om MED-aftalen. Listen er ikke udtømmende, men kan hjælpe dig lidt på vej.

Skabelon for en lokal MED-aftale i en kommune

MEDsamarbejdet har udar-bejdet materiale til brug for forhandling af den lokale MED-aftale. Vejledning og skabelon kan bruges som en guide og huskeliste til forhandlingerne, med forslag til tekster og spørgsmål, der skal tages stil-ling til.

Genforhandling af den lokale MED-aftale

Vejledningen kan bruges i forbindelse med forberedelse af en genforhandling af den lokale MED-aftale i kommunen eller regionen. Vejledningen er til organisationsrepræsentan- ter i forhandlingsorganer om forhandling af lokale MED-aftaler i kommuner og regioner. Den kan også læses af medlemmer af MED-hovedudvalgene i kommuner og regioner.