image_pdfPrint eller gem siden som pdf

Forhandling af lokale MED-aftaler

Forslag om genforhandling eller opsigelse af den lokale MED-aftale skal fremsættes i hovedudvalget. Genforhandling kan ske, når visse betingelser er opfyldt.

Genforhandling af den lokale MED-aftale skal ske ved nedsættelse af et forhandlingsorgan, når:

  • den lokale MED-aftale er opsagt,
  • forhandlingen vedrører bestemmelser i den lokale MED-aftale om pligt til andet og mere indhold, end det MED-systemet skal behandle i henhold til MED-rammeaftalen, fx end det der følger af MED-rammeaftalens §§ 6-9,
  • formålet er at nedlægge niveauer, fjerne eller reducere en formaliseret adgang til medindflydelse og medbestemmelse uden, at dette følger af ændringer i kommunens organisation og/eller ledelsesstruktur, eller
  • hovedudvalget er enige om, at aftalen skal genforhandles i et forhandlingsorgan.

Forslag om genforhandling eller opsigelse af den lokale MED-aftale skal fremsættes i hovedudvalget.

Den ene part (ledelsen eller de lokale organisationer) kan altså ikke ensidigt beslutte, at der skal nedsættes et forhandlingsorgan.

Forhandlingsorganet består af ledelses- og organisationsrepræsentanter.

Se om nedsættelse af forhandlingsorgan her

MEDsamarbejdet har udarbejdet en vejledning, som kan bruges i forbindelse med forberedelse af en genforhandling af den lokale MED-aftale i kommunen eller regionen.

MEDsamarbejdet har også udarbejdet en skabelon for en lokal MED-aftale i en kommune, som kan bruges som et værktøj i forbindelse med genforhandlingen. Skabelonen indeholder forslag til tekster og spørgsmål, er skal tages stilling til.