Næstformandsmøde (København) – 27. april 2022

Næstformandsmøde (København) – 27. april 2022

Beskrivelse:
51 51 people viewed this event.

De halvårlige næstformandsmøde om aktuelle emner i MED. Der kan deltage op til tre medarbejderrepræsen-tanter fra hver kommune/region, således at I repræsen- terer alle valggrupper.

31 pladser tilbage
 

Dato og tid

27-04-2022 kl. 09:30 til
15:30
 

Tilmeldingsfrist

13-04-2022

Del