Næstformandsmøde (Kolding) – 28. april 2022

Næstformandsmøde (Kolding) – 28. april 2022

Beskrivelse:
43 43 people viewed this event.

De halvårlige næstformandsmøder om aktuelle emner i MED. Der kan deltage op til tre medarbejderrepræsen- tanter fra hver kommune/region, således at I repræsen- terer alle valggrupper.

32 pladser tilbage
 

Dato og tid

28-04-2022 kl. 09:30 til
15:30
 

Tilmeldingsfrist

13-04-2022

Del