image_pdfPrint eller gem siden som pdf

Hvordan finder jeg mit bagland

Dit bagland som medarbejderrepræsentant i et MED-udvalg er som udgangspunkt medarbejderrepræsentanterne fra MED-udvalgene under dit eget MED-udvalgsniveau.

Hvis du sidder i MED-hovedudvalget (niveau 1) er dit bagland medarbejderrepræsentanterne på MED-niveauet under MED-hovedudvalget (forvaltnings/område/center) her kaldet niveau 2.

Hvis du sidder i et MED-udvalg på niveau 2, er dit bagland medarbejderrepræsentanterne fra MED-udvalgene på (arbejdsplads/klynge/afdeling/virksomhed) niveau 3.

Hvis niveau 3 er det nederste niveau i jeres MED-system, skal man huske, at tillidsrepræsentanter fra institutioner uden selvstændigt MED-udvalg også indgår i baglandet for medarbejderrepræsentanter på niveau 2.

Hvis du sidder i MED-udvalg på arbejdspladsniveau altså det nederste niveau i jeres MED-system, er dit bagland medarbejderne inden for MED-udvalgets område.

MED-repræsentant på arbejdspladsniveau’s bagland

MED-repræsentanten repræsenterer altid sin valggruppe. Det vil sige de gamle hovedorganisationer. FOAs MED-repræsentanter på arbejdspladsen repræsenterer altså alle de medarbejdergrupper på arbejdspladsen, der før var medlem af LO. Det kan altså også være kolleger, der er organiseret i HK eller 3F

Eksempel:

FOA MED-repræsentanterne (markeret med orange) repræsenterer alle de kolleger der er markeret med gult.

MED-repræsentant på forvaltningsniveau’ bagland

MED-repræsentanten repræsenterer altid sin valggruppe. Det vil sige de gamle hovedorganisationer.
MED-repræsentantens bagland er MED-repræsentanterne på det underliggende niveau.

Det er altså medarbejderrepræsentanterne på det underliggende niveau, fra de grupper som tidligere var medlem af LO, der er bagland for MED-repræsentanter på forvaltningsniveau og som de kan holde møder med. Gennem dem repræsenterer de også synspunkter fra dem, de repræsenterer

Eksempel: MED på forvaltningsniveau fx Børn og unge

FOA MED-repræsentanter på forvaltningsniveau (markeret med orange) repræsenterer alle de kolleger der er markeret med gult. Gennem dem repræsenterer de også dem, der er markeret med grønt.

DLF

DLF

BUPL

BUPL

FOA

FOA

FOA

FTF

FTF

FTF

FTF

LO

LO

LO

TekstfeltMED-udvalg på daginstitutioner, skoler m.m.:

Tekstfelt

Tekstfelt

TekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfelt

MED-repræsentant på hovedudvalgsniveau’s bagland

MED-repræsentanten repræsenterer altid sin valggruppe. Det vil sige de gamle hovedorganisationer.
MED-repræsentantens bagland er repræsentanterne på det underliggende niveau.

Det er altså medarbejderrepræsentanterne på det underliggende niveau, fra de grupper som tidligere var medlem af LO, der er bagland for MED-repræsentanter på hovedniveau.

Det kan dog nogle undtagelser:

Sagen vedrører et bestemt område:

Hvis sagen kun drejer sig om et bestemt område, er det kun områdets repræsentanter, der er baglandet. Fx: Hvis MED-hovedudvalget skal drøfte nedskæring af 30 stillinger på dagtilbudsområdet, så er det tillidsrepræsentanterne på dagtilbudsområdet, der er baglandet.

Sagen vedrører en bestemt arbejdsplads:

Hvis sagen drejer sig om en bestemt arbejdsplads er det medarbejdere og tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen, der er baglandet. Fx Hvis MED-hovedudvalget skal drøfte en udlicitering af materielgården, er det medarbejderne og deres tillidsrepræsentanter på materielgården, der er baglandet.

Eksempel

Hovedudvalg

TekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfelt

TekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan Care

Djøf

BUPL

DLF

DSR

3F

HK

FOA

FOA

AC

FTF

FTF

FTF

LO

LO

LO

LO

ForvaltningsMED på børneområdet

TekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfelt

TekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan Care

DLF

DLF

BUPL

BUPL

FOA

FOA

FOA

FTF

FTF

FTF

FTF

LO

LO

LO

ForvaltningsMED på ældreområdet

TekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfelt

TekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan Care

DLF

DLF

BUPL

BUPL

FOA

FOA

FOA

FTF

FTF

FTF

FTF

LO

LO

LO

ForvaltningsMED på teknisk service området

TekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfelt

TekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltTekstfeltSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan CareSuccess Stories – Nile Orphan Care

DLF

DLF

BUPL

BUPL

FOA

FOA

FOA

FTF

FTF

FTF

FTF

LO

LO

LO

FigurVigtig viden om baglandskontakt