image_pdfPrint eller gem siden som pdf

”Høring” hører ikke til i MED-systemet 

Begrebet ”høring” stammer fra Forvaltningsloven. En høring skal ske når en myndighed (eksempelvis en kommune) træffer en afgørelse, som kan have betydning for en borger eller en kreds af borgere. 

Medarbejdere i en kommune eller en region er ikke at regne som borgere i kommunen/regionen, de er derimod en del af myndigheden. 

Derfor er medarbejdere som medarbejdergruppe omfattet af den overenskomst, der hedder MED-aftalen, som sikrer, at medarbejderne via deres repræsentanter i MED-systemet har mulighed for at få deres synspunkter og forslag med til et beslutningsgrundlag. 

Hvad sker der, når MED-hovedudvalget sender noget til ”høring” i de underliggende MED-udvalg? 

For det første 

En ”høring” i underliggende MED-udvalg er ikke en kontakt til baglandet! 

Ledelsens bagland er ledere på underliggende niveauer, og ledelsens kommunikation i ledelsesstrengen forgår altid udenfor MED-systemet og er underlagt Styrelseslovens krav til administrativledelse af en kommune/region. 

En leder på et underliggende ledelsesniveau har altid pligt til at efterleve indstillinger og beslutninger fra overliggende ledelsesniveauer. 

Man kan altså ikke forvente, at en leder i Knaldpottens vuggestue er uenig med kommunaldirektøren i det budgetforslag, som direktionen via MED-hovedudvalget har udsendt i MED-systemet. 

Det er muligt at den pågældende leder kan forklare nogle af forslagene, men lederen kan ikke være uenig med sin egen chef (kommunaldirektøren). 

Indhentning af synspunkter fra medarbejderrepræsentanternes bagland foregår ikke i eller via et møde i MED-udvalget, men via møde eller anden form for kontakt mellem medarbejderrepræsentanterne og deres bagland, forude for at medarbejderrepræsentanterne skal mødes med ledelsen i et MED-udvalg. 

Drøftelser forud for beslutning i stedet for en ”høringsskrivelse” 

I MED-systemet er hjørnestenen ”drøftelser forud for beslutning”. Det betyder grundlæggende, at medarbejderne via deres repræsentanter i MED-systemet får en direkte mulighed for at komme med viden, synspunkter, bekymringer og alternative forslag til såvel de administrative som de politiske beslutninger. 

Dette sker i det MED-udvalg, hvor beslutningstageren selv sidder eller, hvor den administrative chef/direktør som udarbejder beslutningsgrundlaget til politikerne selv sidder. 

Det betyder at: 

  • Beslutningen eller indstillingen fra den administrative chef/direktør kan ændres, fordi chefen/direktøren bliver opmærksom på forhold, som medarbejderrepræsentanterne har fremført. 
  • Indstillingen til det politiske niveau medfølges af alternativt forslag fra medarbejderrepræsentanterne på vegne af medarbejderne, som politikerne kan tage stilling til, i direkte relation til det af chefen/direktøren indstillede forslag. 

Med andre ord større mulighed for medindflydelse end en høringsskrivelse fremsendt til ”kassen” med høringsskrivelser fra borger og borgerorganisationer.