Drøftelse på rette niveau

Det rette niveau for information og drøftelse er MED-udvalget på det ledelsesniveau, hvor beslutningen skal træffes, eller hvor ledelsen indstiller til en politisk behandling.

Find dit bagland

Dit bagland som medarbejderrepræsentant i et MED-udvalg er som udgangspunkt medarbejderrepræsentanterne fra MED-udvalgene under dit eget MED-udvalgsniveau.

Kontakt til baglandet

For medarbejderrepræsentanter i de overordnede MED-udvalg er baglandet dem, der repræsenterer hovedorganisationsgruppen på det underliggende MED-niveau.