”Høring” hører ikke til i MED-systemet

Begrebet ”høring” stammer fra Forvaltningsloven. En høring skal ske når en myndighed (eksempelvis en kommune) træffer en afgørelse, som kan have betydning for en borger eller en kreds af borgere.

Brud på informationspligten

En væsentlig del af grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er den gensidige informationspligt mellem ledelse og medarbejdere. Det fremgår af rammeaftalens § 7.

Der er pligt til information og drøftelse

Der er pligt til information og drøftelse – der er ikke mulighed for ”orientering” og ”høring”

Ingen tavshedspligt i MED

Medarbejderrepræsentanter og andre offentligt ansatte kan ikke pålægges tavshedspligt ud over den, der er fastlagt i lovgivningen. Offentligt ansatte har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem deres arbejde.

MED og det politiske niveau

I denne artikel beskriver vi koblingerne mellem det politiske niveau i kommunen/regionen og MED-systemet (MED-udvalgene m.v.).

Spørgsmål og svar om information og drøftelse

Mange spørgsmål vil poppe op, når man er ny i MED-systemet. På denne side kan du finde de spørgsmål og svar, som vi har modtaget om MED-systemet.